Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Danh Sách Hành Hương Roma-Mễ Du tháng 6/2018

* DANH SÁCH HÀNH HƯƠNG HỘI THẢO ROMA 11-16/6/2018
* DANH SÁCH HÀNH HƯƠNG MỄ DU, 16-20/6/2018

2 Danh sách này được cập nhật và gửi qua viber group. Ai đi trong 2 chuyến này, muốn nhận thông tin qua viber group, xin cho cha Chánh biết. Viber cha Chánh: +44 7414 735102

Cám ơn.

--------------------------------------------
Ch Chánh, UK phụ trách tồ chức tổng quát
Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Roma & Các Thầy linh hướng chuyến Hành Hương Roma, 11-16/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ROMA,11-16/6/2018

11.06: Arrival to Foyer Phat Diem – visit to St Peter

12.06: (Rome) Morning: Visit to the Catacomb, St John Laterano, Holy Stairs, Santa Maria Maggiore.
Afternoon: Visit to St Paul and Pilgrimage to the Tomb of the Venerable Card. Van Thuan (with Holy Mass in Vietnamese)

13.06 (Wednesday): Morning – General Audience at St Peter Square
Afternoon – at Seraphicum – participation to the First International Symposium on the Life and Spirituality of the Venerable Card. Van Thuan.

14.06: (all day) Pilgrimage to St Padre Pio and to Lanciano (the Church of Eucaristic Miracle)

15.06: (Rome) Visit to the Basilica of the Holy Apostles (St James and Philip), Piazza Venezia, Colosseum, Trevi Fountain, shoping time...

16.06: Departure.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ROMA ngày 13/6/2018

- 15.30: Chào đón. Giới thiệu về FIATS và dẫn nhập vào chủ đề hội thảo
(Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, Viện Trưởng Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura, Giám đốc FIATS)
- 15.40: Thuyết trình 1:
Bậc Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận: Nhà thần học và người thầy về hy vọng Kitô giáo
(Oppes Stéphane OFM, Giáo sư Giáo Hoàng Đại học Antonianum)
16.10: Thuyết trình 2:
Tha thứ - Yêu thương: Nhận xét sơ khởi về cách đọc Tin Mừng kiểu hội nhập văn hóa trong các bải giảng tĩnh tâm của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận
(Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, Giáo sư Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura)
- 16.25: Thảo luận – Nhân Chứng – Đào sâu chủ đề với thuyết trình viên
- 16.35: Giới thiệu sách nghiên cứu tập thể đầu tiên của FIATS: Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017
Giải lao
- 17.00: Thuyết trình 3: "Con mang Ngài với con ngày và đêm":
Linh đạo thánh thể của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
(Léthel François-Marie OCD, Giáo sư Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học Teresianum)
- 17.30 pm: Thảo luận – Nhân Chứng – Đào sâu chủ đề với thuyết trình viên
- 17.45: Nhận định tổng kết của các thuyết trình viên: Hướng đến một nghiên cứu toàn diện về linh đạo hội nhập văn hóa của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

-----------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG MỄ DU, 16-20/6/2018
Linh Hướng: Cha Fernand Nguyễn Hữu Công, Bỉ. Cha đã hướng dẫn nhiều phái đoàn Hành Hương Mễ Du. Cha phát họa chương trình ở Mễ Du như sau:

16/6: Chiếu viếng Đền Thánh

17/6: Cầu nguyện nơi Núi Đức Mẹ. Hành trình lên xuống mất khoảng 5 tiếng đồng hồ.

18/6: Hành Hương Núi Thánh Giá. Lên xuống mất chừng 5 tiếng đồng hồ.

19/6: Xưng tội, nghe sứ điệp Đức Mẹ, mua quà lưu niệm

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Hành Hương Hội Thảo Roma, 11-16/6/2018FIATS

Franciscan Institute for Asian Theological Studies
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

Hội nghị quốc tế đầu tiên của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS

về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

(nhân dịp một năm ngày Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

được Giáo Hội đưa lên Bậc Đáng Kính)
SỐNG HY VỌNG, THÁNH THỂ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG:
Suy niệm về linh đạo sống Tin mừng cách Á châu
của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho hôm nay
Địa điểm: Giáo hoàng Học Viện Thần học thánh Bonaventura Roma - Seraphicum
(Via del Serafico, 1; 00142 Rome)
Sala Sisto V (phía bên trái lối vào Seraphicum)
Ngày 13.06.2018 (từ 15h30 đến 18h00)
(Thuyết trình bằng tiếng Ý và tiếng Việt; có bản dịch tiếng Anh)


 CHƯƠNG TRÌNH
15.30: Chào đón. Giới thiệu về FIATS và dẫn nhập vào chủ đề hội thảo
(Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, Viện Trưởng Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura, Giám đốc FIATS)
15.40: Thuyết trình 1:
Bậc Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận: Nhà thần học và người thầy về hy vọng Kitô giáo
(Oppes Stéphane OFM, Giáo sư Giáo Hoàng Đại học Antonianum)
16.10: Thuyết trình 2:
Tha thứ - Yêu thương: Nhận xét sơ khởi về cách đọc Tin Mừng kiểu hội nhập văn hóa trong các bải giảng tĩnh tâm của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận
(Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, Giáo sư Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura)
16.25: Thảo luận – Nhân Chứng – Đào sâu chủ đề với thuyết trình viên
16.35: Giới thiệu sách nghiên cứu tập thể đầu tiên của FIATS:
          Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017
Giải lao
17.00: Thuyết trình 3:
"Con mang Ngài với con ngày và đêm":
Linh đạo thánh thể của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
(Léthel François-Marie OCD, Giáo sư Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học Teresianum)
17.30 pm: Thảo luận – Nhân Chứng – Đào sâu chủ đề với thuyết trình viên
17.45: Nhận định tổng kết của các thuyết trình viên: Hướng đến một nghiên cứu toàn diện về linh đạo hội nhập văn hóa của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Vài nét về các thuyết trình viên:
Léthel François-Marie OCD, sinh năm 1948 tại Paris, vào dòng Camêlô cải cách (Tỉnh dòng Paris) năm 1967 và được thụ phong linh mục vào năm 1975. Sau khi tốt nghiệp cử nhân/cao học Triết học, cha đã lấy bằng cử nhân/cao học Thần học tai Institut Catholique de Paris (Học Viện Công Giáo Paris) với luận án về Thánh Maximus Hiển Tu, dưới sự chỉ đạo của cha Marie-Joseph Le Guillou OP, (Théologie de l’Agonie du Christ. La liberté humaine du Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par saint Maxime le Confesseur, Paris, 1979, ed. Beauchesne, col “Théologie Historique”, n 52). Cha nhận bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) vào năm 1989, dưới sự chỉ đạo của Cha Christoph Schönborn OP với một luận án tựa đề Connaître l’Amour du Christ qui surpasse toute Connaissance. La Théologie des Saints (Venasque, 1989, ed. du Carmel). Cha Léthel ở Rome từ năm 1982, giảng dạy thần học tín lý và thần học thiêng liêng tại Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học Teresianum. Cha được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm tư vấn cho Bộ phong thánh vào năm 2004, và năm 2008 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm cha làm Giám chức thư ký cho Viện Hàn lâm Thần học. Trong số nhiều nghiên cứu của ông về thần học các thánh, ta có thể nêu ra đặc biệt các sách về thánh Teresa thành Lisieux (Teresa Hài đồng Giêsu): L’Amore di Gesù. La cristologia di santa Teresa di Gesù Bambino (Roma, 1999, Libreria Editrice vaticana), thánh Luigi Maria di Montfort: L’amour de Jésus en Marie (Genève, 2000, ed. Ad Solem, 2 vol.) và Gemma Galgani: L’Amore di Gesù Crocifisso Redentore dell’uomo. Gemma Galgani (Roma, 2004, Libreria Editrice Vaticana). Năm 2011, Đức Bênêđictô XVI đã mời cha giảng tuần tĩnh tâm Mùa Chay cho ngài và Giáo triều Rôma. Các bài giảng này sau đó đã được xuất bản thành sách: La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la Teologia dei Santi (Libreria Editrice Vatican, 2011).
Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv là linh mục giáo sư chú giải và thần học Kinh thánh và là Viện Trưởng Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura – Seraphicum (Roma). Cha cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, đồng thời là Honorary Research Associate của University of Divinity (Melbourne, Australia). Trong số những ấn bản mới nhất của cha thì có: Gesù il saggio di Dio e la Sapienza divina. Indagine biblico-teologica introduttiva per ripensare la cristologia sapienziale nei vangeli sinottici (Miscellanea francescana, Roma 2017); và Numeri. Introduzione, Traduzione, Commento (Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi; San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2017). Cha là người sáng lập và giám đốc Trung tâm nghiên cứu FIATS (Viện Nghiên cứu Thần học Châu Á) tại Học Viện Giáo hoàng Phân Khoa Thần học thánh Bonaventura (Rome). Cha vừa biên tập và ấn bản cùng với cha J. Winkler cuốn sách công trình nghiên cứu đầu tiên của FIATS: Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017: Research and Reflection on the Christian Faith and Values in Asia (Casa Editrice Miscellanea Francescana, Rome 2017).
Oppes Stéphane OFM là linh mục giáo sư siêu hình học (Metaphysics) trong Khoa Triết học của Giáo Hoàng Đại học Antonianum (Roma). Cựu Trưởng Khoa Triết học trong hai nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2008, cha hiện đang là Phó Trưởng khoa và từ tháng 12 năm 2017 Giám đốc của tạp chí nghiên cứu hằng quý Antonianum. Sau luận án tiến sĩ về triết học ngôn ngữ ở Italia trong nửa đầu của thế kỷ XX (S. OppesDall’intuizione-espressione alla parola. La filosofia del linguaggio nel primo Novecento italiano [Studia Antoniana 42], Ed. Antonianum, Roma 2000, 265 pp.), cha đã lấy Bằng nghiên cứu Trung cổ với luận án về triết học ngôn ngữ Thánh Bonaventura, được công bố vào năm 2001. Từ năm 2009 cha là cố vấn thần học của Bộ Phong thánh, và trong năm năm 2012-2017 cha là Báo cáo viên ad casum. Cha đã biên tập cho Nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana sách những kỷ niệm tự truyện của Chân Phước Gabriele Allegra (S. OppesLe memorie di fra’ Gabriele M. Allegra ofm, il “san Girolamo” della Cina [Oriente Occidente 3], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 214 pp.).


Danh Sách Hành Hương Roma, 11-16/6/2018

No Full Name Country Arrival Flight Departure Booking Room
1 Cha Huỳnh Chánh UK 10:15 EZY825 10:55
2 Nguyễn Thị Lành UK
3 Bùi Ngọc Phương Trâm Netherlands 10:15 EZY825 10:55
4 Nguyễn đặng Lộc  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
5 Lê thị xuân Diệu  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
6 Lê thị Hồng Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
7 Lê thị Cành  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
8 Lê Thị Hoàng Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
9 Lê thanh Chung Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
10 Nguyễn thị Lý Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
12 Nguyễn thế Trị  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
13 Nguyễn thị Cúc  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
14 Nguyễn ngọc thuỳ Nương Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
15 Trương kim Em Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
16 Hoàng Thị Hoa Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
17 Trần Thị Xa Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
18 Phạm Thị Hà Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
19 Phạm văn Cứu  Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
20 Trần thị Tươi Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
21 Ngô Thị Loan Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
22 Mai Thơ UK
23 Son van Nguyen USA 21:10 DB1041 10:55 Hân Nguyễn
24 Han thi Nguyen USA 21:10 DB1041 10:55 Hân Nguyễn
25 Đào kim Oanh Netherlands Kim Đào
26 Đào Phương Thùy Netherlands Kim Đào
27 Nguyễn Thị Cảnh Netherlands Kim Đào
28 Đỗ Quang Trường Netherlands Kim Đào
29 Đỗ Quang Dũng Netherlands Kim Đào
30 Vũ Thị Thanh Hương Norway Bích Thủy
31 Trần Thị Ngọc Hương Norway Bích Thủy
32 Nguyễn Công Trường Autralia Công Trường
33 Nguyễn Công Kha Germany Công Trường
34 Thanh Phan USA 10:55 Phan Thanh
35 Gái Phan USA 10:55 Phan Thanh
36 Anne Marie bich Nga Truong Canada Bich Nga
37 Mac my Huong Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
38 Ta thanh Van Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
39 Le thi La Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
40 Le thi Mat Canada 12:05 AZ0651 10:55 Lộc Diệu
41 Le thi Gai Canada Lộc Diệu
42 Thien Nga Tran Canada Lộc Diệu
43 Vũ Tường Vi Netherlands Vũ Vi
44 Trần Thiên Nga Canada 12:45 AF1104 10:55 Thiên Nga single
45 Hà Thị Thanh Tâm Canada 12:05 AZ0651 Lộc Diệu
46 Lê kim Thu Canada 12:05 AZ0651 Lộc Diệu
47 Vũ thị Ánh Tuyết Netherlands Vũ Vi
48 Phạm Trọng Hồi Netherlands Vũ Vi
49 Vũ thị Ánh Nguyệt Netherlands Vũ Vi
50 Phạm Vũ Ngọc Hân Netherlands Vũ Vi
51 Lê Thị Hảo UK 10:15 EZY825 10:55 Hảo
52 Nguyễn Văn Hoc Germany Học
53
54
55
56
57
58
59
60


Chương trình dự kiến thế này:

11.06: Arrival to Foyer Phat Diem – visit to St Peter

12.06: (Rome) Morning: Visit to the Catacomb, St John Laterano, Holy Stairs, Santa Maria Maggiore.
Afternoon: Visit to St Paul and Pilgrimage to the Tomb of the Venerable Card. Van Thuan (with Holy Mass in Vietnamese)

13.06 (Wednesday): Morning – General Audience at St Peter Square
Afternoon – at Seraphicum – participation to the First International Symposium on the Life and Spirituality of the Venerable Card. Van Thuan.

14.06: (all day) Pilgrimage to St Padre Pio and to Lanciano (the Church of Eucaristic Miracle)

15.06: (Rome) Visit to the Basilica of the Holy Apostles (St James and Philip), Piazza Venezia, Colosseum, Trevi Fountain, shoping time...

16.06: Departure.

Danh Sách Hành Hương Mễ Du 16-20/6/2018

No Full Name Country Arrival Flight Departure Booking Room
1 Cha Huỳnh Chánh UK 12:15 EZY825 11:20
2 Nguyễn Thị Lành UK
3 Bùi Ngọc Phương Trâm Netherlands 12:15 EZY825 11:20
4 Nguyễn đặng Lộc  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
5 Lê thị xuân Diệu  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
6 Lê thị Hồng Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
7 Lê thị Cành  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
8 Lê Thị Hoàng Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
9 Lê thanh Chung Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
10 Nguyễn thị Lý Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
12 Nguyễn thế Trị  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
13 Nguyễn thị Cúc  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
14 Nguyễn ngọc thuỳ Nương Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
15 Trương kim Em Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
16 Hoàng Thị Hoa Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
17 Trần Thị Xa Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
18 Phạm Thị Hà Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
19 Phạm văn Cứu  Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
20 Trần thị Tươi Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
21 Ngô Thị Loan Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
22 Mai Thơ UK
23 Son van Nguyen USA 12:15 IB5448 09:45 Hân Nguyễn
24 Han thi Nguyen USA 12:15 IB5448 09:45 Hân Nguyễn
25 Đào kim Oanh Netherlands Kim Đào
26 Đào Phương Thùy Netherlands Kim Đào
27 Nguyễn Thị Cảnh Netherlands Kim Đào
28 Đỗ Quang Trường Netherlands Kim Đào
29 Đỗ Quang Dũng Netherlands Kim Đào
30 Vũ Thị Thanh Hương Norway Bích Thủy
31 Trần Thị Ngọc Hương Norway Bích Thủy
32 Nguyễn Công Trường Autralia Công Trường
33 Nguyễn Công Kha Germany Công Trường
34 Thanh Phan USA Phan Thanh
35 Gái Phan USA Phan Thanh
36 Anne Marie bich Nga Truong Canada Bich Nga
37 Mac my Huong Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
38 Ta thanh Van Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
39 Le thi La Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
40 Le thi Mat Canada 12:15 IB5448 10:45 Lộc Diệu
41 Le thi Gai Canada Lộc Diệu
42 Thien Nga Tran Canada Lộc Diệu
43 Vũ Tường Vi Netherlands Vũ Vi
44 Trần Thiên Nga Canada 12:45 AF1104 10:55 Thiên Nga single
45 Hà Thị Thanh Tâm Canada 12:05 AZ0651 Lộc Diệu
46 Lê kim Thu Canada 12:05 AZ0651 Lộc Diệu
47 Vũ thị Ánh Tuyết Netherlands Vũ Vi
48 Phạm Trọng Hồi Netherlands Vũ Vi
49 Vũ thị Ánh Nguyệt Netherlands Vũ Vi
50 Phạm Vũ Ngọc Hân Netherlands Vũ Vi
51 Lê Thị Hảo UK 12:15 EZY825 11:20 Hảo
52 Nguyễn Văn Hoc Germany Học
53
54
55
56
57
58
59
60

FIATS
Franciscan Institute for Asian Theological Studies
PRESENTAZIONE

Il primo Convegno internazionale del FIATS sulla spiritualità del Venerabile Card. Van Thuan

(per celebrare il primo anniversario dell’annoverazione del Card. Van Thuan tra i Venerabili)

 Speranza, Eucaristia, Perdono, Amore:

Riflessione sulla spiritualità evangelica "asiatica" del venerabile Card. Van Thuan per oggi

Pontifica Facoltà Teologica san Bonaventura in Urbe Seraphicum

(Via del Serafico, 1; 00142 Roma)
Sala Sisto V (a sinistra dall’ingresso al Seraphicum)
13.06.2018 (dalle 15.30 alle 18.00)
(in italiano con la traduzione del testo in Vietnamita e viceversa)

PROGRAMMA
Ore 15.30: Saluti. Introduzione al lavoro del FIATS e al Convegno
(Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, Preside della Pontifica Facoltà Teologica san Bonaventura, Fondatore e Direttore di FIATS)
Ore 15.40: Il venerabile Nguyen Van Thuan, teologo e maestro di speranza cristiana
(Stéphane Oppes OFM, Professore straordinario della Pontificia Università Antonianum)
Ore 16.10: Perdono-Amore: Osservazioni introduttive sulla lettura inculturata del Vangelo negli esercizi spirituali del Cardinale Van Thuan
(Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, Professore ordinario della Pontifica Facoltà Teologica san Bonaventura)
Ore 16.25: Discussione – Testimonianza – Approfondimento con i conferenzieri
Ore 16.35: Breve presentazione del primo studio collettivo del FIATS:
         
Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017
PAUSA
Ore 17.00: "Ti porto con me giorno e notte": La spiritualità eucaristica del Cardinale Van Thuan
(François-Marie Léthel OCD, Professore ordinario della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum)
Ore 17.30: Discussione – Testimonianza – Approfondimento con i conferenzieri
Ore 17.45: Osservazioni conclusive dei relatori: Verso uno studio complessivo della spiritualità inculturata del venerabile Cardinale Van Thuan.


NOTA SUI CONFERENZIERI:
François-Marie Léthel OCD, nato a Parigi nel 1948, è entrato nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi (Provincia di Parigi) nel 1967 ed è stato ordinato sacerdote nel 1975. Dopo la licenza in Filosofia, ha ottenuto la licenza in teologia a l’Institut Catholique de Paris, con una tesi su san Massimo il Confessore, sotto la direzione di P. Marie-Joseph Le Guillou OP, (Théologie de l’Agonie du Christ. La liberté humaine du Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par saint Maxime le Confesseur, Paris, 1979, ed. Beauchesne, col “Théologie Historique”, n 52). Ha conseguito il dottorato in Teologia all’Università di Friburgo (Svizzera) nel 1989, sotto la direzione di P. Christoph Schönborn OP con una tesi intitolata Connaître l’Amour du Christ qui surpasse toute Connaissance. La Théologie des Saints (Venasque, 1989, ed. du Carmel). Padre Léthel vive a Roma dal 1982, insegnando la teologia dogmatica e spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. Nominato Consultore per la Cause dei Santi da Giovanni Paolo II nel 2004, è stato anche nominato Prelato Segretario della Pontificia Accademia di Teologia da Benedetto XVI nel 2008. Tra i suoi numerosi studi sulla teologia dei santi, si possono indicare specialmente i libri su Teresa di Lisieux: L’Amore di Gesù. La cristologia di santa Teresa di Gesù Bambino (Roma, 1999, Libreria Editrice vaticana), Luigi Maria di Montfort: L’amour de Jésus en Marie (Genève, 2000, ed. Ad Solem, 2 vol.) e Gemma Galgani: L’Amore di Gesù Crocifisso Redentore dell’uomo. Gemma Galgani (Roma, 2004, Libreria Editrice Vaticana). Nel 2011, è stato chiamato da Benedetto XVI per predicare gli esercizi spirituali quaresimali per Lui e la Curia Romana. Il testo è stato pubblicato come libro: La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la Teologia dei Santi (Libreria Editrice Vatican, 2011).
Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv è professore ordinario di Esegesi e Teologia Biblica e preside della Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura (Roma). È anche professore invitato alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Università Urbaniana, come pure Honorary Research Associate presso University of Divinity (Melbourne, Australia). Tra le sue ultime pubblicazioni: Gesù il saggio di Dio e la Sapienza divina. Indagine biblico-teologica introduttiva per ripensare la cristologia sapienziale nei vangeli sinottici (Miscellanea francescana, Roma 2017); e Numeri. Introduzione, Traduzione, Commento (Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi; San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2017). È fondatore e direttore del Centro di ricerca FIATS (Franciscan Institute for Asian Theological Studies) presso la Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura (Roma). Ha recentemente curato con J. Winkler il primo studio collettivo biennale del FIATS: Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017: Research and Reflection on the Christian Faith and Values in Asia (Casa Editrice Miscellanea Francescana, Rome 2017).
Stéphane OPPES OFM è professore straordinario di Metafisica nella Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum (Roma). Già Decano della Facoltà di Filosofia per due mandati, tra il 2003 ed il 2008, attualmente è Vice-Decano della stessa e dal dicembre 2017 Direttore della Rivista trimestrale Antonianum. Dopo la tesi dottorale sulla filosofia del linguaggio nell’Italia della prima metà del XX secolo (S. Oppes, Dall’intuizione-espressione alla parola. La filosofia del linguaggio nel primo Novecento italiano [Studia Antoniana 42], Ed. Antonianum, Roma 2000, 265 pp.), ha conseguito il Diploma in Studi Medievali con una tesi sulla filosofia del linguaggio di san Bonaventura, pubblicata nel 2001. Dal 2009 è Consultore Teologo della Congregazione delle Cause dei Santi, nella quale, per il quinquennio 2012-2017 è stato Relatore ad casum. Per la Libreria Editrice Vaticana ha curato l’edizione delle memorie autobiografiche del beato Gabriele Allegra (S. Oppes, Le memorie di fra’ Gabriele M. Allegra ofm, il “san Girolamo” della Cina [Oriente Occidente 3], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 214 pp.).


FIATS
Franciscan Institute for Asian Theological Studies
PRESENTS

The first International FIATS Symposium on the spirituality of the Venerable Card. Van Thuan

(to celebrate the first anniversary of the proclamation of Cardinal Van Thuan as Venerable)
HOPE, EUCHARIST, FORGIVENESS, LOVE:

REFLECTION ON THE "ASIAN" EVANGELICAL SPIRITUALITY 

OF THE VENERABLE CARD. VAN THUAN FOR TODAY
Pontifical Theological Faculty St. Bonaventure in Urbe - Seraphicum
(Via del Serafico, 1; 00142 Rome)
Sala Sisto V (left from the entrance to the Seraphicum)
Wednesday 13.06.2018 (from 3.30pm to 6pm)
(in Italian and in Vietnamese with the English translation of the speeches)
PROGRAM
3.30 pm: Greetings. Introduction to the work of FIATS and the Symposium
(Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, President of the Pontifical Theological Faculty St. Bonaventure, Founder and Director of FIATS)
3.40 pm: The venerable Nguyen Van Thuan, theologian and teacher of Christian hope
(Stéphane Oppes OFM, Professor of the Pontifical University Antonianum)
4.10 pm: Forgiveness-Love: Introductory remarks on the inculturated reading of the Gospel in the Spiritual exercises of Cardinal Van Thuan
(Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, Professor of the Pontifical Theological Faculty of St. Bonaventure)
4.25pm: Discussion - Testimony - Conversation with the speakers
4.35 pm: Short presentation of the first collective study of FIATS:
Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017
BREAK TIME
5.00 pm: "I bring you with me day and night": The Eucharistic Spirituality of Cardinal Van Thuan
(François-Marie Léthel OCD, Professor of the Pontifical Theological Faculty Teresianum)
5.30 pm: Discussion - Testimony - Conversation with the speakers
5.45 pm: Concluding observations from the speakers: Towards a Comprehensive Study of the Inculturated Spirituality of the Venerable Cardinal Van Thuan.

NOTE ON SPEAKERS:
François-Marie LÉTHEL OCD, born in Paris in 1948, entered the Order of Discalced Carmelites (Province of Paris) in 1967 and was ordained priest in 1975. After his license in Philosophy, he obtained a license in Theology at the Institute Catholique de Paris, with a thesis on Saint Maximus the Confessor, under the direction of Fr. Marie-Joseph Le Guillou OP, (Théologie de l’Agonie du Christ. La liberté humaine du Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par saint Maxime le Confesseur, Paris, 1979, ed. Beauchesne, col “Théologie Historique”, n 52). He received his doctorate in Theology at the University of Fribourg (Switzerland) in 1989, under the direction of Fr. Christoph Schönborn OP with a thesis entitled Connaître l’Amour du Christ qui surpasse toute Connaissance. La Théologie des Saints (Venasque, 1989, ed. du Carmel). Father Léthel lives in Rome since 1982, teaching dogmatic and spiritual theology at the Pontifical Theological Faculty Teresianum. Nominated Consultor for the Causes of Saints by John Paul II in 2004, he was also appointed Prelate Secretary of the Pontifical Academy of Theology by Benedict XVI in 2008. Among his numerous studies on the theology of saints are especially books on Teresa of Lisieux: L’Amore di Gesù. La cristologia di santa Teresa di Gesù Bambino (Roma, 1999, Libreria Editrice vaticana), Luigi Maria di Montfort: L’amour de Jésus en Marie (Genève, 2000, ed. Ad Solem, 2 vol.) and Gemma Galgani: L’Amore di Gesù Crocifisso Redentore dell’uomo. Gemma Galgani (Roma, 2004, Libreria Editrice Vaticana). In 2011, he was called by Benedict XVI to preach the Lenten spiritual exercises for him and the Roman Curia. The text was published as a book: La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la Teologia dei Santi [The Light of Christ in the Heart of the Church. John Paul II and the Theology of Saints] (Libreria Editrice Vatican, 2011).
Dinh Anh Nhue NGUYEN OFMConv is professor of Exegesis and Biblical Theology and president of the Pontifical Theological Faculty of San Bonaventura (Rome). He is also an invited professor at the Pontifical Gregorian University and at the Pontifical Urbaniana University, as well as Honorary Research Associate at the University of Divinity (Melbourne, Australia). Among his latest publications: Gesù il saggio di Dio e la Sapienza divina. Indagine biblico-teologica introduttiva per ripensare la cristologia sapienziale nei vangeli sinottici (Miscellanea francescana, Roma 2017); and Numeri. Introduzione, Traduzione, Commento (Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi; San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2017). He is the founder and director of the FIATS Research Center (Franciscan Institute for Asian Theological Studies) at the Pontifical Theological Faculty of San Bonaventura (Rome). He recently edited with J. Winkler the first FIATS collective study: Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017: Research and Reflection on the Christian Faith and Values in Asia (Casa Editrice Miscellanea Francescana, Rome 2017).

Stéphane OPPES OFM is professor (“professore straordinario”) of Metaphysics in the Faculty of Philosophy of the Pontifical University Antonianum (Rome). Formerly Dean of the Faculty of Philosophy for two terms, between 2003 and 2008, he is currently Vice-Dean of the same Faculty and from December 2017 Director of the research Quarterly Antonianum. After the doctoral thesis on the philosophy of language in Italy of the first half of the twentieth century (S. Oppes, Dall’intuizione-espressione alla parola. La filosofia del linguaggio nel primo Novecento italiano [Studia Antoniana 42], Ed. Antonianum, Roma 2000, 265 pp.), he received a Diploma in Medieval Studies with a thesis on the philosophy of language of St. Bonaventure, published in 2001. Since 2009 he has been a Theologian Consultor of the Congregation for the Causes of Saints, in which, he was Relator ad casum for the five year period 2012-2017. For the Libreria Editrice Vaticana he edited the autobiographical memoirs of Blessed Gabriele Allegra (S. Oppes, Le memorie di fra’ Gabriele M. Allegra ofm, il “san Girolamo” della Cina [Oriente Occidente 3], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 214 pp.).